pak utřete suchou čistou látkou. Pokud dojde k poškození barvy